De verkoopmakelaar

Overweegt u uw huis te gaan verkopen? Wij komen vrijblijvend en kosteloos langs om samen met u te bekijken wat de verkoopmogelijkheden zijn.

Wilt u meer informatie over het verkopen van uw huis? Bekijk onze speciale verkooppagina voor meer informatie.

Lees verder...

De verkoopmakelaar

Aankoopmakelaar

U kunt ons inschakelen voor advies, coaching en algehele bemiddeling bij aankoop van uw nieuwe woning..

Bekijk onze aankooppagina voor meer informatie.

Lees verder...

Aankoopmakelaar

Reitdiepnieuws

Lees hier meer over belangrijke ontwikkelingen in de wijk. De haven, de nieuwe school, de groene enclave en het bruggenplan.

Lees verder...

Reitdiepnieuws

Gratis waardebepaling

Wilt u weten wat u woning op dit moment waard is wij komen geheel vrijblijvend en kosteloos bij u op visite om een waardebepaling te doen.

Lees verder...

Gratis waardebepaling

I.v.m bedrijfsbeëindiging is Reitdiep Makelaardij vanaf 15 juli 2017 niet meer actief.

Waardebegrippen

In een taxatierapport worden verschillende waardebegrippen beschreven. Hieronder vindt u een selectie van de meest voorkomende waardebegrippen.

Onderhandse verkoopwaarde en executiewaarde

Vrijwel altijd spreken we van de waardebegrippen onderhandse verkoopwaarde en de executiewaarde. Het verschil tussen deze waardebegrippen is dat de eerste een vrije en de tweede een gedwongen verkoop is.

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Als u de verbouwing of aanpassing van uw woning (mee)financiert middels een hogere of aangepaste hypotheek dan worden de twee waardebegrippen uitgebreid met:

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing c.q. verbetering

Executiewaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing c.q. verbetering

Herbouwwaarde

Voor de opstalverzekering is met name het waardebegrip herbouwwaarde van belang. Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig en met dezelfde bestemming - onmiddellijk na de gebeurtenis.

Het betreft hier derhalve de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.

Nieuwwaarde

Onder nieuwwaarde wordt het bedrag verstaan dat benodigd is voor het verkrijgen van zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Executiewaarde bij eigen gebruik

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Executiewaarde in verhuurde staat

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming) door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Economische huurwaarde

De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Waarde in verpachte staat

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Meer waardebegrippen

Wij hebben hier slechts de meest voorkomende waardebegrippen voor u beschreven. Voor bijvoorbeeld de wet WOZ geldt weer een specifiek waardebegrip.
Klik hier voor meer informatie.